Po výmene fiškálnej tlačiarne FT3000 alebo FT4000 za niektorý produkt pre eKASA (eFT4000B alebo eFT5000B) je potrebné v parametroch pre hotovostný predaj nastaviť ty používanej fiškálnej tlačiarne. Toto nastavenie je potrebné vykonať v podsystéme ODBYT (pre hotovostný predaj zo skladu) a v podsystéme FIN (pre úhradu faktúr v hotovosti s vystavením bločku z ERP).
V podsystéme ODBYT/FIN vo voľbe pre nastavenie parametrov vyberieme skupinu parametrov pre "Hotovostný predaj":

Po vybratí tejto skupiny parametrov sa v podsystéme ODBYT zobrazia tieto parametre:

a v podsystéme FIN tieto parametre:

V oboch prípadoch budeme upravovať iba parameter "Typ fiškálneho hardware". Pri úprave vyberieme možnosť, ktorá zodpovedá zakúpenému a nainštalovanému zariadeniu. Pre úpravu sa zobrazí nasledujúca obrazovka:


Ostatné parametre zostávajú bezo zmeny.


Aktualizované© 05.11.2019 22:09:15