Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.367 - 14.03.2021

 • Link na AnyDesk
 • Zmena v zaokrúhľovaní aj za rok 2020
 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2020
 • Nový výkaz DPH a KVDPH

Mzdy 2.257 - 10.04.2021

 • Predčasné ukončenie MD muža
 • Hlásenie - riadok 5/7 pri vyplnení C alebo F
 • Trexima -> aktualizácia kódov pracovnej činnosti
 • RZD - zaokrúhlovanie NČZD

Financie 1.266 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
 • Tlač PP do PDF a odoslanie mailom
 • PDF faktúra - jed.cena - poč.des.miest
 • Typ označenia VF

Majetok 1.238 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
 • Zaokrúhlenie výpočtu odpisov od 1.1.2020
 • Zmena kódu odpisovej skupiny: "0"->"ONM"
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy

Odbyt 1.257 - 08.03.2021

 • Link na AnyDesk
 • PDF faktúra - jed.cena - poč.des.miest
 • Typ označenia VF
 • SCAN prijatých / vydaných objednávok

Pokladňa 1.235 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • SCAN pokladničných dokladov
 • Storno dokladov (mínusové doklady)