Užitočné nástroje

    Fonty

Sada fontov, ktoré je treba nainštalovať pre správnu funkciu produktu Visual Printer a tiež pre správne zobrazovanie textov v produktoch z produktového radu FENIX.

    PDF Printer

Free verzia konvertora tlačových výstupov do súborov formátu PDF od firmy BullZip.

    Servant Salamander

Free verzia súborového managera Salamander.

    Adobe Acrobat Reader

Free verzia prehliadača dokumentov potrebná napr. na tlač priznania k DPH od 2007/10.

    XML Validator

Free XML Validator V-1.0.0 od firmy Liquid umožňuje vykonať kontrolu, či zadaný XML súbor je formálne správny s možnosťou kontroly voči XML schéme, ktorú je možné zadať priamo, alebo sa prevezme z údajov XML súboru. Na kontroly využíva MSXML.

    RunTime Visual FoxPro 9.0 SP1

Základné prevádzkové prostredie pre produkty z produktového radu FENIX je obsiahnuté v každej inšatalčnej sade každého produktu. Táto sada je určená napr. pre účely optimalizácie zaťaženia lokálnych sietí. Je možné ju rozbaliť do ľubovoľného adresára a potom po minimálnej konfigurácii použiť na pokročilé štarty aplikácií.

    Visual Printer

Tlačový monitor pre produkty radu EIS. Zabezpečuje tlač grafickou cestou, ak sú v prevádzkovom prostredí WINDOWS problémy
s mapovaním tlačiarní pre textovú tlač, alebo ak tlačiareň textovú tlač nepodporuje.

    RunTime FoxPro 2.5a

Základné prevádzkové prostredie pre produkty z produktového radu EIS. Všetky moduly je potrebné rozbaliť na ľubovoľný pevný disk do adresára \FOXMD.