Je v programe MZDY podpora na výpočet navýšenia nepeňažného príjmu (tzv. brutácia)?Ako sa má správne zrealizovať úprava odvodov do ZP za "staré" obdobia ?Ako sa majú spracovať dane a odvody nerezidenta ?Ako sa dajú v program MZDY vytvoriť a rozoslať elektronické výplatné pásky ?Ako sa majú správne zadávať "dohodári"?Ako mám správne zadať pravidelnú odmenu konateľa v roku 2011?Ako mám správne zadať materskú dovolenku v roku 2011 a ako upravím dĺžku MD z roku 2010?Ako sa dá najjednoduchšie vytvoriť a odoslať výkaz TREXIMA?Ako treba správne zrealizovať dodatočnú úpravu odvodov do SP (napr. po priznaní dôchodku)?Mám študenta s nízkym príjmom (31,53€) a nezrazilo mu poistné do GPD. Prečo?Zostava "Čerpanie mzdových prostriedkov" má sumy zaokrúhlené na celé €. V čom je problém?Prečo je rozdiel medzi duálnym zobrazením MZL 944 v EUR a hodnotou prevodného príkazu?Chyba XML : Nesúlad medzi kódovaním deklarovaným v hlavičke ... Aká je to chyba a čo s tým?V ročnom hlásení aj v prehľade máme niekedy čísla, ktorým nerozumieme. Ako sa majú správne vypočítať?Ako sa má správne použiť mzdová zložka 90R5 v súvislosti s ročným hlásením?Má pracujúci dôchodca nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti?Chyba XML : String index out of range : 0... Aká je to chyba?V novej verzii programu MZDY sme nepostrehli upozornenie na zmenu odvodov NP pre dôchodcov. Ako to je?Ako mám správne použiť MZL 90R* z Ročného zúčtovania zdravotného poistenia?Ak je pracovníkovi po ukončení pracovného pomeru doplatená mzda alebo jej zložka, má sa z tejto sumy odviesť poistné?Kedy sa má odvádzať poistné za "štatutárov" ?Aká je implementácia doplatkov do zaručenej mzdy, minimálneho mzdového nároku a minimálnej mzdy?