ČOHO sa týka vaša otázka?

Dá sa v programe UCT vytvoriť daňové priznanie k dani z príjmov?

Áno, je to možné. Zostavenie daňového priznania však nie je jednoduchou ani mechanickou záležitosťou a tomu zodpovedá aj úroveň podpory pre zostavenie a podanie DPPO.
V programe UCT je však rozsiahla technická podpora na uľahčenie zostavenia daňového priznania. Napríklad:
  • V definícii obsahu jednotlivých riadkov daňového priznania je možné zadať výberové kritériá na výber účtovných dokladov z celého roka, z ktorých sa má hodnota riadka vypočítať,
  • Počas editácie pripraveného priznania je možná on-line dialógová práca s celou sadou ročných účtovných dokladov a z nich je možné vyberať relevantné doklady či už filtrami alebo ad hoc (manuálnym výberom)
  • Program vie na základe definičnej tabuľky pripraviť korekcie daňového základu pre vybrané náklady a výnosy, ktoré sú predmetom dane až po zaplatení
  • Program dáva maximálnu podporu pri podávaní DP cez portál FSSR alebo cez e-Dane
  • Program dáva maximálnu podporu na automatizáciu uhradenia dane
  • Program automaticky zaúčtuje relevantné riadky DP
  • K zostaveniu daňového priznania je možné vytlačiť množstvo vysvetľujúcej dokumentácie


Základný popis funkcionality tejto podpory ako aj popis spôsobu použitia tejto podpory je v tejto prezentácii.

Aktualizované 11.9.2019 23:24:25