ČOHO sa týka vaša otázka?

Akje vo FENIXe podpora na prácu s DF, ak sa chcem zbaviť "papierovania"?

Náhrada papierových dokumentov elektronickými je poslednej dobe atuálna téma a týka sa rôznych dokumentov. V oblasti fakturácie je viacero smerov, ktoré sa postupne a samostatne vyvíjajú.
  • Elektronická faktúra je počítačový súbor, ktorý obsahuje presné údaje faktúry, je vhodný na automatické programové spracovanie, ale je pre človeka tažko čitateľný prípadne úplne nečitateľný. Rôzne formáty sú výsledkom hľadania "priemyselného štandardu". Prvým vážnym krokom je prijatie Európskej normy o elektronickej fakturácii, ktorá sanovuje štandardy eFaktúr s platnosťou pre celú Európu. Do platnosti má vstúpiť začiatkom roka 2021

  • Elektronicky doručená faktúra je súbor, ktorý obsahuje údaje faktúry v ľudsky čitatľnom formáte (PDF, DOC, HTML, ...). Je menej vhodný na automatcké programové spracovanie, ale umožňuje prácu s dokladmi bez nutnosti fyzického prenášania papierov.

  • Interný kolobeh faktúr je proces, ktorým sa vo firme zabezpečia všetky činnosti, ktoré je potrebné s došlou faktúrou vykonať. Ak faktúru prijmeme v elektronickej forme, je možné všetky následné činnosti realizovať elektronicky bez nutnosti presúvať papiere medzi rôznymi útvarmi a pracoviskami.

Systém FENIX má podporu na prijímanie faktúr v rôznych elekktronických formátoch a tiež na podporu následných procesov spracovania prijatých elektronických faktúr resp. faktúr doručených elektronicky. Krátky úvod do jednotlivých oblastí je v nasledujúcich prezentáciách:
Došlé faktúry bez papierov


Aktualizované© 23.03.2020 18:45:32