ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako mám postupovať pri zápise došlej faktúry vo FIN tak, aby sa do KV DPH dostala iba suma DPH znížená napr o 20% (napr. uplatnených iba 80% výdavkov na telefónne poplatky)?

V číselniku DPH pri kódoch, pri ktorých tento postup chcete použiť (napr.NAS) nastavte, ze sa ma "Použiť zníženie dane" (nastavite "A").

Použiť zníženie dane

Pri takto označených kódoch sa pri zápise DPH pri DF otvorí dátové okno "Koeficient znizenia dane", do ktoreho napíšte hodnotu zníženia uplatniteľnej dane - teda pre uplatnenie 80% sa do koeficientu zapise 0.20 (0.20 sa nepoužije). Ak sa ponechá hodnota 0.0000, tak sa daň neznižuje (uplatní sa v plnej výške).Pri takomto zapise sa do daňového priznania započíta z takejto dane na vstupe iba 80% a do KV DPH sa uvedie celková daň na vstupe a v stĺpci odpočítania iba 80% z celkovej dane.