ČOHO sa týka vaša otázka?

Akým spôsobom mám vystaviť tuzemskú faktúru v cudzej mene?

V súčasnosti je možné vyhotoviť vyšlé faktúry týchto typov:

Tuzemská faktúra v Sk

Skupina faktúr:
Vývoz: Nie
V zahraničnej mene: Nie
Zápis faktúry: Kód zahraničnej meny - nevyplnený
Položky - sumy treba zadať v Sk

Poznámky: Pri tlači faktúry sa bude počítať riadna DPH a vytlačí sa tabuľka DPH. Do Účtovníctva prejde faktúra do tuzemského saldokonta.


Tuzemská faktúra v Sk s pasívnym prepočtom na zahraničnú menu

Skupina faktúr:
Vývoz Nie
V zahr. mene Nie
Zápis faktúry: Kód zahraničnej meny - vyplníme požadovanú zahraničnú menu
Položky - sumy treba zadať v SK

Poznámky: Pri tlači faktúry sa bude počítať riadna DPH a vytlačí sa tabuľka DPH. Celá hodnota k zaplateniu (vrátane DPH) bude na faktúre prepočítaná na uvedenú zahraničnú menu. Do Účtovníctva prejde faktúra do tuzemského saldokonta. Hodnota faktúry v zahraničnej mene do účtovníctva NEPREJDE !


Tuzemská faktúra v zahraničnej mene

Skupina faktúr:
Vývoz Nie
V zahr. mene Ano
Zápis faktúry: Kód zahraničnej meny - vyplníme požadovanú zahraničnú menu
Položky - sumy treba zadať v príslušnej zahraničnej mene

Poznámky: Pri tlači faktúry sa bude počítať riadna DPH a vytlačí sa tabuľka DPH rozšírená o hodnotu základu DPH v zahraničnej mene a prepočítací kurz. Pre tlač faktúry je potrebné použiť špeciálny formulár (A4SLZ, G4SLZ alebo vlastné formuláre z nich odvodené). Pri ostatných formulároch bude celková suma k zaplateniu vytlačená chybne! Do Účtovníctva prejde hodnota dodávky do devízového saldokonta a hodnota DPH do tuzemského saldokonta.


Zahraničná faktúra v SK

Skupina faktúr:
Vývoz Áno
V zahr. mene Nie
Zápis faktúry: Kód zahraničnej meny - nevyplnený
Položky - sumy treba zadať v SK

Poznámky: Pri tlači faktúry sa DPH nepočíta a nevytlačí sa ani tabuľka DPH. Do Účtovníctva prejde faktúra do tuzemského saldokonta.


Zahraničná faktúra v SK s pasívnym prepočtom na zahraničnú menu

Skupina faktúr:
Vývoz Áno
V zahr. mene Nie
Zápis faktúry: Kód zahraničnej meny - vyplníme požadovanú zahraničnú menu
Položky - sumy treba zadať v SK

Poznámky: Pri tlači faktúry sa DPH nepočíta a nevytlačí sa ani tabuľka DPH. Celá hodnota faktúry v SK bude na faktúre prepočítaná na uvedenú zahraničnú menu. Do Účtovníctva prejde faktúra do tuzemského saldokonta. Hodnota faktúry v zahraničnej mene do účtovníctva NEPREJDE !


Zahraničná faktúra v zahraničnej mene

Skupina faktúr:
Vývoz Áno
V zahr. mene Áno
Zápis faktúry: Kód zahraničnej meny - vyplníme požadovanú zahraničnú menu
Položky - sumy treba zadať v príslušnej zahraničnej mene

Poznámky: Pri tlači faktúry sa DPH nepočíta a nevytlačí sa ani tabuľka DPH. Do Účtovníctva prejde faktúra do devízového saldokonta.