ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako je to vlastne s registračnými pokladnicami od 1.1.2012?

Tejto problematike sa venuje samostatná prezentácia, ktorú si môžete prezrieť tu.