ČOHO sa týka vaša otázka?

V priznaní DPH sa mi vytlačilo za organizáciu nejaké zvláštne telefónne číslo. Odkiaľ ho program zobral?

Tento problém nastal zrejme pri vytlačení priznania k DPH v oficiálnom tvare s použitím PDF súboru, ktorý je verejne k dispozícii zo stránky daňového riaditeľstva SR a v našom programe sa využíva od novely DPH k októbru 2007.
V tomto prípade sa údaje "Telefón" a "Fax" preberajú zo súboru hesiel. Ak tam niektorý z uvedených údajov nie je uvedený, tak sa prevezme z parametrov podsystému WUCT. Ak je teda vo výkaze iné číslo telefónu, ako je uvedené v parametroch, tak to bude zrejme číslo, ktoré je pre prihláseného pracovníka uvedené v heslách.