ČOHO sa týka vaša otázka?

Vo výkaze Súvaha sa mi vytlačí iné tel.číslo, ako je v parametroch. V čom môže byť problém?

Tento problém nastal zrejme pri vytlačení výkazu Súvaha (ale určite aj Výkaz ziskov a strát) v oficiálnom tvare s použitím PDF súboru, ktorý je verejne k dispozícii zo stránky daňového riaditeľstva SR.
V tomto prípade sa údaje "Telefón", "Fax" a "Mail" preberajú zo súboru hesiel. Ak tam niektorý z uvedených údajov nie je uvedený, tak sa prevezme z parametrov podsystému WUCT. Ak je teda vo výkaze iné číslo telefónu, ako je uvedené v parametroch, tak to bude zrejme číslo, ktoré je pre prihláseného pracovníka uvedené v heslách.