ČOHO sa týka vaša otázka?

Aké garancie na Vaše produkty poskytujete?

Vo všeobecnosti možno povedať, že garancia je obvykle trojročná, poskytovaná takto:
  • oprava zistených chýb bezplatne do mesiaca po zistení chyby,
  • úpravy vyplývajúce zo zmeny predpisov za úhradu podľa dohody.


Upozornenie: Nezabudnite si skontrolovať garanciu pre konkrétny produkt. Tuto spomenutá garancia je len orientačná.