DPH od januára 2021.

V tomto príspevku sú stručné predbežné informácie ku zmenám v DPH účinným od 1.1.2021 v súvislosti s používaním programov FENIX / Compeko. čítať viac >

Sociálna poisťovňa - IČPV / RLFO

V tomto príspevku sa nachádza stručný popis aktuálnych zmien v podávaní RLFO a o zavedení nového identifikátora IČPV. čítať viac >

*** Ročné školenie 2021 ***

Ako každý rok, aj v roku 2021 pre Vás pripravujeme koncom januára ročné školenie, na ktorom si zopakujeme postupy vykonania ročnej závierky, prejdeme si spolu najdôležitejšie zmeny v legislatíve a v programoch FENIX. Aká bude forma? čítať viac >

KORONAVÍRUS

V tomto príspevku sa nachádza popis opatrení, aktualizácií a iných aktivít v súvislosti s pandémiou KORONA. čítať viac >

DPH od januára 2020.

V tomto príspevku sú stručné predbežné informácie ku zmenám v DPH účinným od 1.1.2020 v súvislosti s používaním programov FENIX / Compeko. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2020

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2019
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

eKASA z FENIXu - realita od novembra 2019

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.7.2019 a spôsob ich zapracovania do programu MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od júla 2019.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.7.2019 a spôsob ich zapracovania do programu MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od mája 2019.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.5.2019 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od apríla 2019.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.4.2019 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2019

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2018
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

Konala sa Konferencia

Dňa 27.11.2018 sa konala Konferencia, na ktorej firmy Compeko a Compekon predstavili účastníkom novú generáciu podnikového informačného systému na báze EIS FENIX v prostredí MS SQL. čítať viac >

MZDY od júla 2018.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.7.2018 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od mája 2018.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.5.2018 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

Informácia o podpore pre splnenie požiadaviek GDPR v programoch Fenix Compeko

Na tomto mieste nájdete informáciu o operáciách a postupoch v programoch FENIX Compeko, ktoré sú určené na priamu podporu procesov vyžadovaných nariadením GDPR a zákonom 18/2018. čítať viac >

Uskutočnil sa seminár GDPR

Ochrana osobných údajov v intenciách GDPR
následné zmeny v programoch FENIX COMPEKO čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2018

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2017
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2017

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2016
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

KV DPH od 1.4.2016

Podľa novely zákona o DPH dochádza s platnosťou od 1.4.2016 ku zmene obsahu aj štruktúry KVDPH. FSSR zverejnila 19.4.2016 novú štruktúru XML súboru a vydala nové poučenie na zostavenie KV DPH. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2016

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2015
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

--- SEPA end day 1.2.2016 ---

Banky prechádzajú výlučne na SEPA systém, my ideme tiež Stiahnite si aktualizácie pre Fénix a pracujte pohodlne ďalej čítať viac >

Podpora pre Cash Flow režim DPH od 1.1.2016

Novela zákona o DPH okrem iných zmien zavádza aj nový daňový režim vo forme osobitnej úpravy zdaňovania na základe prijatej platby. Základné pravidlá pre uplatňovanie tohto režimu sú v §68d zákona o DPH. čítať viac >

QR kódy vo FENIXe

QR (Quick Response) kódy všeobecne slúžia na kódované zapísanie a následné prečítanie väčšieho množstva informáci s použitím špecializovaných technických prostriedkov. čítať viac >

Mzdy - spracovanie agendy stravných lístkov

V programe je výrazne inovovaná evidencia stravných lístkov. Pre výpočet základného nároku na stavné lístky, korekciu užívateľskú ako aj korekciu na základe neprítomnosti a následnú evidenciu po mesiacoch bol doplnený nový samostatný súbor. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2015

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2014
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >