*** Ročné školenie 2021 ***

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2020
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE A SÚVISIACE ZMENY V EIS FENIX COMPEKO


V januári 2021 sa uskutoční už tradičné ročné školenie (30. ročník), na ktorom si ako vždy zopakujeme postupy vykonania ročnej závierky a prejdeme si spolu najdôležitejšie zmeny v legislatíve a v programoch FENIX.

Samozrejmosťou budú aktuálne informácie k novele zákona o DPH, zákona o účtovníctve, zákonov súvisiacich so mzdovou problematikou a množstvo ďalších užitočných informácií.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami.

Tento rok je však plný prekvapení, neočakávateľných zmien a improvizácií, a tak jediné čo vieme s určitosťou, je to, že ročné školenie
BUDE.

Dnes už s určitosťou vieme, že uskutočnenie školenia v obvyklom termíne klasickou (prezenčnou) formou, nebude možné.
Preto bude tento jubilejný 30-ty ročník zrealizovaný ako webinár - teda elektronickou formou.
Webinár zrealizujeme v dňoch 26.1.2021 a 27.1.2021 s použitím štandardných technológií na realizáciu webinárov - ZOOM. Prvý deň bude ako tradične venovaný všetkým témam okrem miezd a druhý deň bude opäť venovaný výhradne mzdovým témam.

Program na jednotlivé dni je nasledovný:
 • 26.1.2021 utorok:
  • UCT: uzávierka roku 2020-zmeny
  • UCT: DPH – legislatívne zmeny
  • UCT: novinky v podsystéme
  • FIN: novinky v podsystéme
  • MAJ: mikrodaňovník, novinky v podsystéme
  • POK: novinky v podsystéme
  • ODB: novinky podsystému
 • 27.1.2021 streda:
  • MZD: zmeny v legislatíve a očakávané zmeny
  • MZD: IČPV a elektronické odosielanie dokumentov
  • MZD: zmeny v programe a uzatvorenie roka
  • MZD: RZD
  • MZD: Krátke predvedenie produktu MZDY/COMPEKON s použitím technológií SQL server
  • diskusia k témam dňa


V krátkom čase dostanete na maily inštrukcie k prihláseniu sa na účasť na webinári a následne po zaslaní príhlášky aj technické informácie potrebné k vlastnej účasti na webinári.
Ak ste ešte pozvánku a prihlášku nedostali, tak priamo tu nájdete pozvánku aj prihlášku

. Ak si chcete vopred odskúšať pripojenie na ZOOM a funkčnosť Vášho PC pre používanie aplikácie ZOOM, môžte tak spraviť prihlásením sa do Testovacieho meetingu. Keďže webinár bude realizovaný ako "pasívny" (ako prednáška bez možnosti živého hlasového vstupu účastníkov), nemusíte testovať funkčnosť Vášho mikrofónu. Ak by ste mali problém s angličtinou, požiadajte o otestovanie pripojenia Vášho IT pracovníka.
Pokiaľ máte záujem vedieť v predstihu niečo viac o tom, ako sa pripojiť, ako bude vyzerať pripojenie, ako klásť otázky ..., pozrite si túto prezentáciu.


*** Aktualizované 19.01.2021 01:58:36 ***