MZDY od januára 2021.

Rok 2021 je náročný už svojho úvodu. Tomu zodpovedá aj stav legislatívy, realizácie nedotiahnutých zmien a samozrejme tento stav vytvára oveľa viac otáznikov, ako v minulých rokoch.
Možno aj preto takmer ihneď po webinári k ročnej závierke došlo k úpravám v programe, ktoré plynulo pokračujú. Tiež sa k nám dostáva veľa praktických otázok. Odpovede na ne pre všetkých budeme postupne zverejňovať v tomto príspevku.

Náhrada mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa §69 ods. (1) pís. b)

Súčasná ekonomická situácia prináša okrem iného aj roysiahlu prvotnú i druhotnú platobnú neschopnosť, ktorá v extrémnych prípadoch neumožní vyplatiť mzdy. Zamestnanec môže tento stav využiť na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia §69 odsek (1) písmeno b) Zákonníka práce. Ak túto možosť využije, má nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
Aby bolo možné do mzdy jednoducho zadať tento nárok, bola vytvorená nová mzdová zložka 6222 Náhrada §69/1.b, ktorou sa automaticky vypočíta predmetný nárok. Na výpočet mesačného priemerného zárobku je použitý postup podľa §134 ods. (4) s tým, že priemerný počet pracovných hodín v mesiaci sa určí ako dohodnutý denný uväzok vynásobený číslom 21.74.
Túto mzdovú zložku je možné od 4.3.2021 naimportovať z webu aj bez nutnosti reinštalácie programu.
Import MZL priamo z webu je vo voľbe: Císelníky / Mzdové zložky / Definície a potom tlačidlo "Iné" voľba "Doplnenie MZL" klik na ikonu internetu.

Potvrdenie o dobe a mieste výkonu práce

Uznesenie vlády č. 123 z 28.2.2021 zverejnené 2.3.2021 nariaďuje s účinnosťou od 3.3.2021, aby zamestnanec, ktorý ide do zamestnania, lebo nemôže svoju prácu vykonávať z domu, mal od zamestnávateľa potvrdenie o mieste výkonu práce ale aj o jeho pracovnej dobe. Do programu bola teda operatívne doplnená nová personálna zostava "Miesto výkonu práce UV123". Zostava je koncipovaná všeobecne, preto je potrebné pre konkrétne použitie upraviť jej text v časti určenia pracovnej doby. Táto zostava je k dispozícii vo verzii programu 2.250 z 03.03.2021.

Stravné od 1.3.2021

4.2.2021 bola v parlamente schválená novela zákonníka práce. Predmetom novely je aj nezanedbateľná zmena v znení §152 (Stravovanie zamestnancov). Novela bola zverejnená v Zbierke zákonov 18.2.2021. Na základe už známeho znenia novely schválenej v parlamente sme pre Vás pripravili materiály k tejto téme a tiež je k dispozícii aj úprava programu potrebná na realizáciu rôznych variantov pre splnenie povinnosti zamestnávateľa v oblati stravovania zamestnancov.
Všetky detailné informácie vrátane ukážky, ako v programe budete tento problém riešiť, ste mohli sledovať na webinári, ktorý sa mal uskutočniť v stredu 24.2.2021 v čase 9:00-12:00. Pre extrémne malý záujem bol však webinár zrušený.
Materiály s detailným popísaním legislatívy, postupov a zmien v programe sú na webovej stránke zverejnené v sekcii "Novinky" v príspevku "Webinár: MZDY od 1.3.2021".

Príplatky v roku 2021

Často dostávame otázky typu "Ktoré MZL treba používať na príplatky v roku 2021?"
Aktuálne sú pre legisltaívu platnú v roku 2021 pripravené tieto MZL:
  • 2261 - príplatok za prácu v sobotu 1,79 Eur/hod
  • 2281 - príplatok za prácu v nedeľu 3,58 Eur/hod
  • 264 - príplatok za nočnú prácu 1,43 Eur/hod
  • 218D - príplatok za prácu vo sviatok 3,58 Eur/hod

Aby tieto nové príplatky dávali správne výsledky, je potrebné, aby v mzdových konštantách boli správne nadefinované nové konštanty týchto príplatkov. Inštalačný program by mal konštanty nastaviť podľa nasledujúceho obrázka, ale pre istotu si to skontrolujte:
mzdové konštanty pre príplatky

RLFO na doprihlásenie DP

Včera (10.02.2021) nám Sociálna poisťovňa upresnila obsah niektorých kontrol RLFO, ktoré spôsobili zamietnutie niektorých podaných RLFO. Išlo o prípady prihlášky na dopoistenie študenta alebo dôchodcu s výnimkou pri príjme presahujúcom 200,00 Eur. Ak začiatok tohto "dopoistenia" bol po 1.1.2021 ale pred 14.01.2021, tak sa "NESMIE" uvádzať IČPV, i keď je pridelené a RLFO sa podáva po 14.1.2021.
Potrebná úprava v programe bola ihneď zrealizovaná a je vo verzii 2.247 z 10.2.2021. Ak máte takýto prípad, je potrebné túto verziu si naištalovať alebo potrebnú úpravu XML zrealizovať ručne.Aktualizované© 04.03.2021 23:58:37