*** Ročné školenie 2022 ***

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2021
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE A SÚVISIACE ZMENY V EIS FENIX COMPEKO


V januári 2022 sa uskutoční už tradičné ročné školenie (31. ročník), na ktorom si ako vždy zopakujeme postupy vykonania ročnej závierky a prejdeme si spolu najdôležitejšie zmeny v legislatíve a v programoch FENIX.

Samozrejmosťou budú aktuálne informácie k novele zákona o DPH, zákona o účtovníctve, zákonov súvisiacich so mzdovou problematikou a množstvo ďalších užitočných informácií.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami.

Aj tento rok je však plný prekvapení, neočakávateľných zmien a improvizácií, a tak jediné čo vieme s určitosťou povedať, je to, že ročné školenie
BUDE.

Vzhľadom k stavu opatrení a neistoty, aké opatrenia budú platiť ku koncu januára vieme, že uskutočnenie školenia v obvyklom termíne klasickou (prezenčnou) formou, nebude možné.
Preto bude i tento ročník zrealizovaný ako webinár - teda elektronickou formou.
Webinár zrealizujeme v dňoch 26.1.2022 a 27.1.2022 (streda a štvrtok) s použitím štandardných technológií na realizáciu webinárov - ZOOM. Prvý deň bude ako tradične venovaný všetkým témam okrem miezd a druhý deň bude opäť venovaný výhradne mzdovým témam.

Predbežný program na jednotlivé dni je nasledovný:
 • 26. 1. 2022 streda:
  • UCT: uzávierka roku 2021-zmeny
  • UCT: legislatívne zmeny: Zákon o účtovníctve, DPH, ...
  • UCT: novinky v podsystéme
  • FIN: novinky v podsystéme (registrované bankové účty)
  • MAJ: novinky v podsystéme
  • POK: novinky v podsystéme
  • ODB: novinky podsystému
 • 27. 1. 2022 štvrtok:
  • MZD: zmeny v legislatíve a očakávané zmeny
  • MZD: Kurzarbeit
  • MZD: Zabezpečenie stravovania
  • MZD: ostatné zmeny v programe a uzatvorenie roka
  • MZD: RZD
  • MZD: Iné aktuálne mzdové témy
  • diskusia k témam dňa


V krátkom čase dostanete na maily inštrukcie k prihláseniu sa na účasť na webinári a následne po zaslaní príhlášky aj technické informácie potrebné k vlastnej účasti na webinári.
Ak ste ešte pozvánku a prihlášku nedostali, tak priamo tu nájdete pozvánku aj prihlášku.

Ak si chcete vopred odskúšať pripojenie na ZOOM a funkčnosť Vášho PC pre používanie aplikácie ZOOM, môžte tak spraviť prihlásením sa do Testovacieho meetingu. Keďže webinár bude realizovaný ako "pasívny" (ako prednáška bez možnosti živého hlasového vstupu účastníkov), nemusíte testovať funkčnosť Vášho mikrofónu. Ak by ste mali problém s angličtinou, požiadajte o otestovanie pripojenia Vášho IT pracovníka.
Pokiaľ máte záujem vedieť v predstihu niečo viac o tom, ako sa pripojiť, ako bude vyzerať pripojenie, ako klásť otázky ..., pozrite si túto prezentáciu.

Oba webináre budú zaznamenávané a videozáznam bude zdarma sprístupnený všetkým, ktorí majú zakúpenú účasť na danom webinári. Ak sa nemôžte webináru z rôznych dôvodov zúčastniť, bude možné prístup k záznamu zakúpiť samostatne v cene 20,- Eur za jeden videozáznam. Pri objednaní oboch bude cena spolu 30,- Eur (+DPH).

*** Aktualizované 02.01.2022 10:32:29 ***