Najvýznamnejší klienti spoločnosti Compeko

 • AB Kozmetika, Bratislava
 • AG banka, Nitra
 • Burza cenných papierov, Bratislava
 • Casinos Slovakia, Bratislava
 • Columbex, Bratislava
 • Data System Soft, Bratislava
 • EBA (Rašelinové závody), Bratislava + 15 pracovísk v SR
 • Energoservis, Trnava
 • Enseco (VÚJE Mochovce), Trnava
 • Ergo Poisťovňa, Bratislava
 • Ernst & Young, Bratislava
 • Europa Tours, Bratislava, Dunajská Streda, Dolný Kubín
 • Fond ochrany vkladov, Bratislava
 • Hornonitrianske bane, Prievidza
 • Hutné montáže Ostrava, o.z. Bratislava
 • Interaudit, Bratislava
 • Kabát a spol., Trnava
 • KPMG Slovensko, Bratislava
 • Letecký útvar MV SR, Bratislava
 • Martimex, Martin
 • Nike
 • Pozagas, Malacky
 • Quelle, Bratislava
 • Saef, Bratislava
 • Sanofi, Bratislava
 • Stavebné bytové družstvo, Bratislava, Šamorín, Brezno, Martin,...
 • Sherlock, Bratislava
 • Schenker, Bratislava
 • Sloveca, Bratislava, Nováky
 • Solidita, Bratislava
 • Škoda Praha, Mochovce
 • Unipharma, Prievidza
 • Vitana Slovensko, Bratislava
 • VÚZ, Bratislava
 • Vzduchotechnické montáže, Bratislava
 • ŽOS, Trnava, Zvolen