Check List (alebo úkony, pracovné postupy)

Produkt "Check List" (alebo úkony, pracovné postupy) je určený na vytvorenie pracovných postupov pre opakujúce sa úkony (napr. spracovanie DPH, spracovanie miezd, účtovná závierka, ....) s možnosťou zapísať si k jednotlivým krokom vlastné poznámky napr. k získaniu potrebných podkladov, spôsobu najvhodnejšieho použitia programu a pod. V každom Check Liste (type postupu) sa pre každé obdobie zaznamnáva čas začatia a ukončenia realizácie každého kroku.

Check List je určený na používanie jedným používateľom. Používanie viacerými užívateľmi nie je podporované. DEMO verzia - inštalácia bez zakúpenej licencie), umožní dočasne spracúvať najviac 5 typov check listov, ktoré nemusia byť vždy počas spracovania dostupné. Po zakúpení licencie je počet Check Listov neobmedzená a používanie nie je obmedzené časovo.

Objednávka

Download

Program
Príručka