Archív 2013

Účtovníctvo 1.201 - 26.01.2014

 • Podpora pre elektronické závierky
 • Podpora pre KV DPH
 • Priznanie DPH od 2012/01-XML
 • Výkazy v angličtine a nemčine

Mzdy 1.970 - 21.01.2014

 • Opravný výkaz ZP za minulé obdobia
 • Nové výkazy do SP
 • Zamestnaný štatutár s účasťou ...
 • RLFO - nová štruktúra XML

Financie 1.130 - 08.01.2014

 • Podpora KV DPH
 • SEPA platby TABA
 • SEPA platby
 • INTRASTAT

Majetok 1.127 - 19.12.2013

 • Výpočet korekcií odpisov za rok 2012
 • Zrýchlený odpis a technické zhodnotenie
 • Daňové odpisovanie majetku od 01.01.2012

Odbyt 1.142 - 14.01.2014

 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
 • Hotovostný predaj->finančné operácie
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky

Pokladňa 1.021 - 11.01.2014

 • Pokladničné doklady - hodnoty v ZM a EUR
 • Pre výdaj v ZM použiť priemerný kurz
 • Účtovný súbor -> výber pokl. operácie