Archív 2014

Účtovníctvo 1.224 - 22.01.2015

 • Doplnenie výkazu Úč POD v.14
 • Doplnenie výkazu Úč MÚJ v.14
 • Číselník DPH - schéma MOSS
 • Podpora pre účtovanie časových rozlíšení

Mzdy 2.025 - 12.01.2015

 • ELDP pri viac PV
 • Oznámenie nároku na odpočítateľ. položku
 • Výber zamestnancov aj priezviskom
 • Minimálna mzda pre rok 2015

Financie 1.147 - 09.01.2015

 • Podpora schémy MOSS
 • Úprava HPP SLSP SEPA
 • Zoznam IČDPH z portálu FSSR
 • Typ dátumu pre účtovanie LLF

Majetok 1.136 - 10.11.2014

 • Výpočet korekcií odpisov za rok 2012
 • Zrýchlený odpis a technické zhodnotenie
 • Daňové odpisovanie majetku od 01.01.2012

Odbyt 1.155 - 10.11.2014

 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
 • Hotovostný predaj->finančné operácie
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky

Pokladňa 1.032 - 06.12.2014

 • Pokladničné doklady - hodnoty v ZM a EUR
 • Pre výdaj v ZM použiť priemerný kurz
 • Účtovný súbor -> výber pokl. operácie