Archív 2015 pred SEPA

Účtovníctvo 1.235 - 07.08.2015

 • Úhrada DPH použitím QR kódu
 • Oznámenie o zrážkovej dani
 • Poznámky pre MÚJ - úprava
 • Poznámky 2014 pre ostatné ÚJ

Mzdy 2.054 - 31.10.2015

 • Stravné lístky
 • Živ. minimum a odvodené konštanty
 • Aktualizácia číselníkov KOV
 • Potvrdenie o príjme ... za rok 2015

Financie 1.157 - 03.09.2015

 • EPS - Variant SLSP Bez diakritiky
 • QR kódy z došlých faktúr
 • Podpora zapisu samozdanenia v DF
 • QR kódy na vyšlých faktúrach

Majetok 1.140 - 28.10.2015

 • Výpočet korekcií odpisov za rok 2012
 • Zrýchlený odpis a technické zhodnotenie
 • Daňové odpisovanie majetku od 01.01.2012

Odbyt 1.161 - 22.07.2015

 • QR kódy na vyšlých faktúrach
 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky

Pokladňa 1.037 - 14.09.2015

 • Zápis dátumu pre určenie kurzu
 • Pokladničné doklady - hodnoty v ZM a EUR
 • Pre výdaj v ZM použiť priemerný kurz