Archív 2015

Účtovníctvo 1.302 - 28.01.2016

 • Poznámky 2015
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • DPH - podpora režimu Cash Flow
 • Úhrada DPH použitím QR kódu

Mzdy 2.102 - 28.01.2016

 • RZD za rok 2015
 • Prehľad v16
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • Exekúcie

Financie 1.201 - 28.01.2016

 • Účtovanie DF+LLF spolu bez 395**
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • QR kódy z došlých faktúr
 • Podpora zapisu samozdanenia v DF

Majetok 1.200 - 28.01.2016

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • Zmena odpisových skupín DMA, SHV
 • Zrýchlený odpis a technické zhodnotenie

Odbyt 1.200 - 28.01.2016

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • QR kódy na vyšlých faktúrach
 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky

Pokladňa 1.200 - 28.01.2016

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • Pokladničná kniha pre devízove pokladne
 • Stav pokladničnej hotovosti
 • Zápis dátumu pre určenie kurzu