Archív 2016

Účtovníctvo 1.312 - 16.01.2017

 • Poznámky 2016
 • MAP - preúčt. neuplatniteľnej DPH
 • KV DPH od 2017/01
 • Kategória pertnera vo výkazoch

Mzdy 2.129 - 29.01.2017

 • Fondy a konštanty pre rok 2017
 • EXE-neuplatnenie zákl. sumy
 • Hodnota stravného pri SC od 1.12.2016
 • Rozšírený Prehľad MZL po mesiacoch

Financie 1.215 - 19.12.2016

 • EPS: SEPA variant pre VÚB Inbiz
 • SEPA MULTICASH SK - bez kumul.
 • Účtovanie DF+LLF spolu bez 395**
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.

Majetok 1.206 - 29.12.2016

 • Inventúra DMA po útvaroch
 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • Zmena odpisových skupín DMA, SHV

Odbyt 1.209 - 26.01.2017

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • QR kódy na vyšlých faktúrach
 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky

Pokladňa 1.207 - 19.12.2016

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • Pokladničná kniha pre devízove pokladne
 • Stav pokladničnej hotovosti
 • Zápis dátumu pre určenie kurzu