Archív 2017

Účtovníctvo 1.330 - 31.01.2018

 • Poznámky 2017
 • Nové tlačivo a XML na DPH
 • Výkazy RO/PO (Fin *-04)
 • Účtovanie Dod.DP DPH rozdielovo

Mzdy 2.152 - 31.01.2018

 • Vyhlásenie na rok 2018
 • Aktualizácia konštánt a kalendárov
 • Zálohy: import a príkazy na úhradu
 • Príkazy na úhradu v tvare XML SEPA

Financie 1.226 - 31.01.2018

 • Podpora procesov GDPR - všeobecné zmeny
 • Podpora procesov GDPR vo FIN
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • EVF: možnosť použitia TLS

Majetok 1.216 - 31.01.2018

 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Inventúra DMA po útvaroch
 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.

Odbyt 1.217 - 31.01.2018

 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • EVF: možnosť použitia TLS
 • QR kódy na vyšlých faktúrach
 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH

Pokladňa 1.217 - 31.01.2018

 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
 • Pokladničná kniha pre devízove pokladne
 • Stav pokladničnej hotovosti