Archív 2018

Účtovníctvo 1.339 - 20.01.2019

 • Výpočet a priznanie k dani z príjmov
 • Poznámky 2018
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy

Mzdy 2.178 - 21.01.2019

 • Tlač hláseniaza rok 2018
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2019
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2018
 • Tlač prehľadu od obdobia 2019/01

Financie 1.241 - 20.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • SEPA pre SlSP - aktuálne úpravy
 • Prílohy k VF
 • Import VF zo štruktúry ISDOC

Majetok 1.224 - 20.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Inventúra DMA po útvaroch

Odbyt 1.229 - 20.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Prílohy k VF
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT

Pokladňa 1.224 - 20.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.