Archív 2019

Účtovníctvo 1.347 - 06.01.2020

 • DPH od 2020/01
 • Nové tlačivo pre DPPO
 • DPPO - zaúčtovanie a spriev. dok.
 • Tlač obálky pre účtovné závierky

Mzdy 2.201 - 29.01.2020

 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
 • Odosielanie vybraných dokumentov mailom
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2020
 • Dovolenka od 2020/01

Financie 1.252 - 04.01.2020

 • DPH od 2020/01
 • Elektronické odosielanie VF
 • Elektronické faktúry - odoslanie cez web
 • Elektronické faktúry v PDF

Majetok 1.231 - 01.01.2020

 • Zaokrúhlenie výpočtu odpisov od 1.1.2020
 • Zmena kódu odpisovej skupiny: "0"->"ONM"
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT

Odbyt 1.240 - 16.12.2019

 • Elektronické odosielanie VF
 • Hotovostný predaj -> eFT4000B, eFT5000B
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Prílohy k VF

Pokladňa 1.227 - 04.09.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.