Archív 2020

Účtovníctvo 1.363 - 20.01.2021

 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2020
 • Nový výkaz DPH a KVDPH
 • Úprava číselníka DPH od 2021/01
 • Univerzálny import faktúr

Mzdy 2.244 - 29.01.2021

 • SP: MVP a VPP ver.2021
 • Preberanie IČPV - ďalšie úpravy
 • Prevzatie IČPV zo Sociálnej poisťovne
 • Nové MZL pre výpočet od 2021/01

Financie 1.264 - 28.01.2021

 • Tlač PP do PDF a odoslanie mailom
 • PDF faktúra - jed.cena - poč.des.miest
 • Typ označenia VF
 • Potvrdzovanie došlých faktúr

Majetok 1.236 - 12.12.2020

 • Zaokrúhlenie výpočtu odpisov od 1.1.2020
 • Zmena kódu odpisovej skupiny: "0"->"ONM"
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT

Odbyt 1.254 - 27.11.2020

 • PDF faktúra - jed.cena - poč.des.miest
 • Typ označenia VF
 • SCAN prijatých / vydaných objednávok
 • Evidencia mailom odoslaných faktúr

Pokladňa 1.233 - 05.11.2020

 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • SCAN pokladničných dokladov
 • Storno dokladov (mínusové doklady)
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy