Archív 2021

Účtovníctvo 1.377 - 23.01.2022

 • Tech.oprava DPH s Roč.vysp.koef
 • On-line kontrola registr. BÚ
 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2021
 • Automatické preberanie RBU z FSSR

Mzdy 2.276 - 30.01.2022

 • Stravovanie - príspevok nad limit
 • RZD: aut. nastavenie odoslania mailom
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
 • Žiadosť o vykonanie RZD

Financie 1.275 - 15.01.2022

 • On-line kontrola registr.BÚ
 • Automatické preberanie RBU z FSSR
 • Výber pre úhradu na neregistrovaný účet
 • Vyšlé faktúry-účet registrovaný na FS

Majetok 1.243 - 27.11.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk

Odbyt 1.267 - 17.01.2022

 • On-line kontrola registr.BÚ
 • Automatické preberanie RBU z FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR

Pokladňa 1.241 - 27.11.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk