Archív 2022

Účtovníctvo 1.384 - 16.01.2023

 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2022
 • DPH - sadzba 5%
 • DPH: podpora pri neuhradených faktúrach
 • eDane - problém s MSIE

Mzdy 2.311 - 29.01.2023

 • Finálne úpravy RLFO, MVPP a VPP
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2022
 • Žiadosž o vykonanie RZD
 • Nový výkaz VPP do SP s novými údajmi

Financie 1.282 - 13.11.2022

 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • INTRASTAT - Odoslanie
 • On-line kontrola registr.BÚ
 • Automatické preberanie RBU z FSSR

Majetok 1.245 - 01.02.2022

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk

Odbyt 1.276 - 22.08.2022

 • Finálne úpravy v hotovostnom predaji
 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • Hotovostný predaj - zaokrúhľovanie
 • INTRASTAT - Odoslanie

Pokladňa 1.243 - 01.02.2022

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk