Archív 2023

Účtovníctvo 1.393 - 11.01.2024

 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2023
 • Dodatočné DP k DPH
 • Poznámky Úč NUJ 3-01
 • Výkaz Úč NUJ

Mzdy 2.338 - 18.01.2024

 • Prehľad za rok 2024
 • RZD za rok 2023
 • Zdravotné poistenie - zamestnávateľ: 11%
 • Rozšírenie tabuľky poistných fondov

Financie 1.285 - 17.09.2023

 • Tabuľka DPH na elektronických faktúrach
 • Odosielanie mailov s TLS1.2
 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • INTRASTAT - Odoslanie

Majetok 1.247 - 01.02.2023

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk

Odbyt 1.278 - 12.09.2023

 • Odosielanie mailov s TLS1.2
 • Finálne úpravy v hotovostnom predaji
 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • Hotovostný predaj - zaokrúhľovanie

Pokladňa 1.245 - 01.02.2023

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk