Kontaktný formulár

Sídlo spoločnosti

Bratislava

Compeko, spol. s r.o.
Čárskeho 3
841 04 Bratislava

Tel.: +421 905 441 295
kontakt@compeko.sk

Predajcovia

Martin

Compeko BD, s.r.o.
Kozmonautov 35
036 01 martin
Tel.: +421 43 413 4533
compekobd@stonline.sk
compekobd@compeko.sk

Sp. Nová Ves

Compeko VS, s.r.o.
J.Wolkera 34
052 05 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 905 984 272
macak.compekovs@zoznam.sk
compekovs@compeko.sk