Ako treba správne zrealizovať dodatočnú úpravu odvodov do SP (napr. po priznaní dôchodku)?Ako sa má správne zrealizovať úprava odvodov do ZP za "staré" obdobia ?Ako sa majú správne zadávať "dohodári"?Ako sa dajú v program MZDY vytvoriť a rozoslať elektronické výplatné pásky ?Ako sa majú spracovať dane a odvody nerezidenta ?Je v programe MZDY podpora na výpočet navýšenia nepeňažného príjmu (tzv. brutácia)?Ako mám správne zadať pravidelnú odmenu konateľa v roku 2011?Ako mám správne zadať materskú dovolenku v roku 2011 a ako upravím dĺžku MD z roku 2010?Ako sa dá najjednoduchšie vytvoriť a odoslať výkaz TREXIMA?Mám študenta s nízkym príjmom (31,53€) a nezrazilo mu poistné do GPD. Prečo?Zostava "Čerpanie mzdových prostriedkov" má sumy zaokrúhlené na celé €. V čom je problém?Prečo je rozdiel medzi duálnym zobrazením MZL 944 v EUR a hodnotou prevodného príkazu?Chyba XML : Nesúlad medzi kódovaním deklarovaným v hlavičke ... Aká je to chyba a čo s tým?V ročnom hlásení aj v prehľade máme niekedy čísla, ktorým nerozumieme. Ako sa majú správne vypočítať?Ako sa má správne použiť mzdová zložka 90R5 v súvislosti s ročným hlásením?Má pracujúci dôchodca nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti?Chyba XML : String index out of range : 0... Aká je to chyba?V novej verzii programu MZDY sme nepostrehli upozornenie na zmenu odvodov NP pre dôchodcov. Ako to je?Ako mám správne použiť MZL 90R* z Ročného zúčtovania zdravotného poistenia?Ak je pracovníkovi po ukončení pracovného pomeru doplatená mzda alebo jej zložka, má sa z tejto sumy odviesť poistné?Kedy sa má odvádzať poistné za "štatutárov" ?Aká je implementácia doplatkov do zaručenej mzdy, minimálneho mzdového nároku a minimálnej mzdy?