Dá sa v programe UCT vytvoriť daňové priznanie k dani z príjmov?Ako sa má správne určiť zostatková hodnota pri predaji a likvidácii majetku?Akje vo FENIXe podpora na prácu s DF, ak sa chcem zbaviť "papierovania"?Ako sa majú správne zapisovať a účtovať zálohové faktúry?Ako mám postupovať pri zápise došlej faktúry vo FIN tak, aby sa do KV DPH dostala iba suma DPH znížená napr o 20% (napr. uplatnených iba 80% výdavkov na telefónne poplatky)? V ktorých prípadoch je povinnosť vystaviť faktúru?Ako sa dá najjednoduchšie vytvoriť prevodný príkaz na úhradu DPH?Akým spôsobom mám vystaviť tuzemskú faktúru v cudzej mene?Technické informácie k prechodu na SEPA / IBAN k 1.2.2016Ako je to vlastne s registračnými pokladnicami od 1.1.2012?V priznaní DPH sa mi vytlačilo za organizáciu nejaké zvláštne telefónne číslo. Odkiaľ ho program zobral?Vo výkaze Súvaha sa mi vytlačí iné tel.číslo, ako je v parametroch. V čom môže byť problém?V novej verzii WUCT mám vo výkaze Súvaha na riadku 054 inú hodnotu, ako som čakal. V čom môže byť problém?Aké sú výhody oceňovania zásob pevnými cenami a ako sa dá ľahko vysporiadať s cenovými rozdielmi na vstupe z pohľadu zákaziek?Aké garancie na Vaše produkty poskytujete?