ČOHO sa týka vaša otázka?

Výmena dát, štruktúry dát pre import

Programy z produktového radu FENIX majú bohaté nástroje na dátovú komunikáciu s okolitým digitálnym svetom.
Štruktúra a obsah exportovaných údajov je spravidla daná požiadavkami orgánov a inštitúcií, ktoré príslušné dáta požaduju (daňové priznania, hlásenia,...).
V oblasti nepovinných exportov je v systéme veľká variabilita: takmer každá tlačová zostava má voliteľný export údajov, z ktorých bola zostava vyhotovená, do súborov typu TXT, DBF alebo EXCEL. Obsah a štruktúra závisí od údajov v danej zostave.
Každý podsystém má aj univerzálny export z dát udržiavaných daným podsystémom do súborov typu TXT, CSV, DBF alebo EXCEL.

Pre možnosť importovať dáta z cudzích zdrojov je tiež viac možností. Každý podsystém spracúva špecifické dáta a od toho sa odvíjajú typy podporovaných importov dát. Pre každý typ je samostatne zadefinovaná štruktúra a obsah importovaných dát.
Všeobecné importy sú tieto:
 • Spoločné číselníky
  V ľubovoľno podsystéme je možné importovať údaje spoločných číselníkov (Účtovný rozvrh, Strediská, obchodní partneri, ...)
  Tu si stiahnite popis štruktúr a obsahu
  Dáta sa v ľubovoľnom podsystéme naimportujú vo voľbe "Kópie / Spojenie číselníkov / Spoločné číselníky"
 • Podsystém UCT - účtovné doklady
  Do PS UCT sa priamo naimportujú účtovné záznamy.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v UCT spracujú vo voľbe "Vstup dát / Import dávok"
 • Podsystém UCT - import faktúr
  Do PS UCT sa priamo naimportujú údaje vystavených faktúr a proces importu na základe užívateľom definovaných tabuliek vytvorí a zaúčtuje príslušné účtovné záznamy.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v UCT spracujú vo voľbe "Vstup dát / Import štandardného súboru faktúr"
 • Podsystém MZDY - mesačné mzdové zložky
  Do PS MZD sa naimportujú mesačné mzdové zložky (údaje o odmenách, benefitoch, dochádzke,...).
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v MZD spracujú vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Import / B-Mesačné dáta"
 • Podsystém MZDY - kmeňové údaje
  Do PS MZD sa jednorazovo naimportujú kmaeňové údaje (údaje o zamestnancoch, zrážkach, deťoch, ...). Pri opakovanom importe kmeňových dát treba určiť, ktoré dáta sa majú do kmeňových údajov preberať.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v MZD spracujú vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Import / K-Kmeňové údaje"
 • Podsystém MZDY - zálohy
  Do PS MZD sa môžu naimportovať údaje do súboru pokladne / záloh. Táto mmožnosť sa využíva väčšinou v období pred prázdninami a pred Vianocami na mimoriadnu výplatu záloh - preddavkov na mzdu, ak sú tieto údaje pripravené mimo programu MZDY.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v MZD spracujú vo voľbe "Spracovanie / Zálohy / Import záloh"
 • Podsystém FIN / ODBYT - Import vyšlých faktúr
  Do PS FIN a ODBYT sa môžu naimportovať údaje do knihy vyšlých faktúr zo súborov, ktoré sú vytvorené špeciálne pre tento účel v špeciálnom formáte. Táto mmožnosť sa využíva v takých prípadoch, keď je veľké množstvo faktúr vystavovaných v špecializovanom systéme pre podporu obchodných aktivít firmy, ale tento systém nemá podporu na zaúčtovanie faktúr, ani na vyhotovenie potrebných výkazov (DPH, INTRASTAT, ...), ale je schopný generovať faktúry v zadanom formáte.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v PS FIN a ODBYT importujú vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Import knihy vyšlých faktúr"
 • Podsystém FIN / ODBYT - Import vyšlých faktúr ISDOC
  Do PS FIN a ODBYT sa môžu naimportovať údaje do knihy vyšlých faktúr zo súborov, ktoré sú vytvorené vo formáte ISDOC ver 5.2 aj 6.0. Táto mmožnosť sa využíva v takých prípadoch, keď je veľké množstvo faktúr vystavovaných v špecializovanom systéme pre podporu obchodných aktivít firmy, ale tento systém nemá podporu na zaúčtovanie faktúr, ani na vyhotovenie potrebných výkazov (DPH, INTRASTAT, ...), ale je schopný generovať faktúry vo formáte ISDOC.
  Tu sa dozviete všetko o formáte ISDOC
  Dáta sa v PS FIN a ODBYT importujú vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Import KDF ISDOC"

Ak potrebujete pripraviť dáta určené na import do niektorej časti systému FENIX a nemáte možnosť tieto dáta otestovať, zašlite ich aj s popisom (odkiaľ dáta pochádzajú, pre ktorý program sú určené, prípadne pre ktorú firmu sú určené) na adresu hotline@compeko.sk. My Vám dáta otestujeme (po formálnej stránke, obsahovú nevieme vždy posúdiť) a pošleme Vám informáciu, či je možné také dáta na import použiť, alebo či je potrebné vykonať pri ich vytváraní nejakú úpravu.

Ak sa na prepojenie s iným zdrojom údajov (napr. individuálne fakturačné systémy alebo dochádzkové systémy) požadujú špeciálne vlastnosti procesu importu, je riešenie takýchto požiadaviek predmetom individuálnych úprav a doplnkov.