ČOHO sa týka vaša otázka?

Výmena dát, štruktúry dát pre import

Programy z produktového radu FENIX majú bohaté nástroje na dátovú komunikáciu s okolitým digitálnym svetom.
Štruktúra a obsah exportovaných údajov je spravidla daná požiadavkami orgánov a inštitúcií, ktoré príslušné dáta požaduju (daňové priznania, hlásenia,...).
V oblasti nepovinných exportov je v systéme veľká variabilita: takmer každá tlačová zostava má voliteľný export údajov, z ktorých bola zostava vyhotovená, do súborov typu TXT, DBF alebo EXCEL. Obsah a štruktúra závisí od údajov v danej zostave.
Každý podsystém má aj univerzálny export z dát udržiavaných daným podsystémom do súborov typu TXT, CSV, DBF alebo EXCEL.

Pre možnosť importovať dáta z cudzích zdrojov je tiaž viac možností. Každý podsystém spracúva špecifické dáta a od toho sa odvíjajú typy podporovaných importov dát. Pre každý typ je samostatne zadefinovaná štruktúra a obsah importovaných dát.
Všeobecné importy sú tieto:
 • Podsystém UCT - účtovné doklady
  Do PS UCT sa priamo naimportujú účtovné záznamy.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v UCT spracujú vo voľbe "Vstup dát / Import dávok"
 • Podsystém UCT - import faktúr
  Do PS UCT sa priamo naimportujú údaje vystavených faktúr a proces importu na základe užívateľom definovaných tabuliek vytvorí a zaúčtuje príslušné účtovné záznamy.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v UCT spracujú vo voľbe "Vstup dát / Import štandardného súboru faktúr"
 • Podsystém MZDY - mesačné mzdové zložky
  Do PS MZD sa naimportujú mesačné mzdové zložky (údaje o odmenách, benefitoch, dochádzke,...).
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v MZD spracujú vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Import / B-Mesačné dáta"
 • Podsystém MZDY - kmeňové údaje
  Do PS MZD sa jednorazovo naimportujú kmaeňové údaje (údaje o zamestnancoch, zrážkach, deťoch, ...). Pri opakovanom importe kmeňových dát treba určiť, ktoré dáta sa majú do kmeňových údajov preberať.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v MZD spracujú vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Import / K-Kmeňové údaje"
 • Podsystém MZDY - zálohy
  Do PS MZD sa môžu naimportovať údaje do súboru pokladne / záloh. Táto mmožnosť sa využíva väčšinou v období pred prázdninami a pred Vianocami na mimoriadnu výplatu záloh - preddavkov na mzdu, ak sú tieto údaje pripravené mimo programu MZDY.
  Tu si stiahnite popis štruktúry a obsahu
  Dáta sa v MZD spracujú vo voľbe "Spracovanie / Zálohy / Import záloh"

Ak potrebujete pripraviť dáta určené na import do niektorej časti systému FENIX a nemáte možnosť tieto dáta otestovať, zašlite ich aj s popisom (odkiaľ dáta pochádzajú, pre ktorý program sú určené, prípadne pre ktorú firmu sú určené) na adresu hotline@compeko.sk. My Vám dáta otestujeme (po formálnej stránke, obsahovú nevieme vždy posúdiť) a pošleme Vám informáciu, či je možné také dáta na import použiť, alebo či je potrebné vykonať pri ich vytváraní nejakú úpravu.

Ak sa na prepojenie s iným zdrojom údajov (napr. individuálne fakturačné systémy alebo dochádzkové systémy) požadujú špeciálne vlastnosti procesu importu, je riešenie takýchto požiadaviek predmetom individuálnych úprav a doplnkov.