ČOHO sa týka vaša otázka?

Programy FENIX sa nedajú nainštalovať na sieťový disk. Ako treba postupovať?

Ak chceme programy FENIX nainštalovať v os Win7, Win8 alebo Win10 na sieťový disk, spravidla bezpečnostné postupy Windows úplne zakážu priamy prístup na sieťové disky procesu, ktorý je priamo spustený z webu.
Preto je v takom prípade potrebné najprv vytvoriť „lokálnu kópiu“ inštalačnej sady a následne spustiť inštalačný program z tejto kópie.
Inštalačný program musí byť spustený ako nový samostatný proces, nie proces volaný z web aplikácie (vtedy mu je tiež všetko zakázané)
Detailnejší popis, ako postupovať pri inštalácii na sieťové disky, je v tejto prezentácii