ČOHO sa týka vaša otázka?

Po nastavení veľkého rozlíšenia pre monitor sú vo FENIXe veľmi malé písmenka. Čo treba nastaviť?

Toto je komplexnejší problém a súvisí s výrobou nových zobrazovacích jednotiek umožňujúcich zobrazovať oveľa viac bodov (detailov), ako doteraz.
Zo strany operačného systému (Windows) tento problém je riešený iba čiastočne, preto pre želaný výsledok (písmenká v čitateľnej veľkosti) je potrebné vykonať viac rozhodnutí a nastavení.

Danú problematiku z pohľadu prevádzkovania produktov FENIX rozoberá a návody na riešenie dáva táto prezentácia