ČOHO sa týka vaša otázka?

V programoch radu FENIX sa po aktualizácii Windows chybne zobrazujú znaky s diakritikou. Čo s tým?

Tento problém sa vykytuje často vo Windows od verzie Win7. Často už pri základnej inštalácii Windows nie je správne nastavený jazyk (kódová stránka) pre non-UNICODE aplikácie (VFP, v ktorom je napísaný celý FENIX je non-UNICODE program). Správne pre oblasť Slovenska by mala byť nastavená Slovenčina (kód 1250 = Windows CE).
Toto nastavenie sa niekedy pri aktualizácii Windows "samo pokazí".

Správne nastavenie jazyka treba spraviť v nastaveniach v ovládacom paneli
  • Najprv treba otvoriť ovládací panel (ten na rozdiel od predchádzajúcich verzií Windows nenájdete hľadaním, ktoré skrýva, čo sa len dá, ale po otvorení súborového prehliadača (Explorer) musíte zapísať „Ovládací panel“ resp „Všetky položky ovládacieho panela“. Inak sa k nemu dostanete iba veľmi ťažko.
  • Ak ste sa dostali až sem, zvolíte voľbu „Oblasť“
  • Potom otvoríte kartu „Správa“ (Administrator)
  • Tam nájdete „Jazyky pre programy bez podpory kódovania UNICODE“
  • Zmeňte tento jazyk na „Slovenčina (Slovensko)“

V Slovenskej verzii Windows 10 toto nastavenie nájdete napr. takto:


Rovnako sa pri aktualizácii Windows "pokazí" aj nastavenie priameho prepínania klávesnice.
Pre priame nastavenie (nie prepínanie) klávesnice na rozloženie UK / SK prípadne iné je možné nastaviť klávesové skratky. Tie sú vo Win10 oproti starším Wverziám Windows na inom mieste:

Nastavenia –> Čas a jazyk
-> Miestne a jazykové nastavenie
-> Rozšírené nastavenie
-> Zmeniť klávesové skratky panela jazykov
-> vybrať riadok s požadovaným jazykom
->Zmeniť kombináciu klávesov


V Slovenskej verzii Windows 10 toto nastavenie nájdete napr. takto: