ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako môžem odoslať faktúru mailom?

Aby sa mohla faktúra odoslať mailom, je potrebné skovertovať tlačový výstup do súboru, ktorý je ľahko u príjemcu čiatetľný. Bežne sa na takéto účely používa formát PDF. Na konverziu tlačových výstupov do formátu PDF je na internete k dispozícii množstvo produktov s rôznymi vlastnosťami. Ak si neviete vybrať alebo nemáte čas hľadať takýto produkt, môžte použiť ten, ktorý je k dispozícii na stránke COMPEKO v sekcii Download / Nástroje alebo jeho inštaláciu môžte spustiť priamo tu. Ak je takýto produkt nainštalovaný, vlastný proces odoslania faktúry mailom je už jedoduchou procedúrou. Jej popis nájdete v tejo prezentácii.