ČOHO sa týka vaša otázka?

Dajú sa prevádzkovať aplikácie COMPEKO vo WAN alebo iným spsôsobom na "diaľku"?

Princíp diaľkového spracovania je krátko nazančený v tejo prezentácii . Na použitie diaľkového pripojenia je možné použiť rôzne produkty (Microsoft Terminal Services, Citrix Metaframe, ...). Použitie kokrétneho produktu, zabezpečenie bezpečného spojenia a pod. musí rozhodnúť a vyriešiť pracovník zodpovedný za prevádku konkrétnych počítačov a sietí.