ČOHO sa týka vaša otázka?

V sieťovom prostredí dochádza náhodne k strate niektorých dát. Kde je chyba?

Popis problému: Problém so stratou dát sa v aplikácii môže prejaviť takto:
V programe vytvoríme nejaký doklad (napr. príjemku na sklad, faktúru,...), doklad vytlačíme a po čase sa na doklad chceme pozrieť v operatíve. Zistíme, že doklad neexistuje.

Možná príčina: Potenciálna príčina problémov tohoto typu môže byť v používaní pozdržaného zápisu z vyrovnávacej pamäti diskov (write-behind cache), v používaní optimistického zamykania súborov (opportunity locking) alebo chybne fungujúcej samoopravy systému (system restore). Všetky tri problémy sa týkajú nastavení práce WINDOWS na pracovnej stanici a/alebo na serveri (ak ide o WINDOWS server). Komplexný rozbor možných príčin a ich odstránenia je veľmi rozsiahla téma a je prediskutovaná v materiáloch, ku ktorým je odkaz na konci tohoto príspevku. Tu uvedieme jednu z možností opravy v nastaveniach WINDOWS. Upozornenie: Uvedené úpravy by však vždy mal vykonávať pracovník s dostatočnými znalosťami o vlastnostiach systému WINDOWS. Neodborným zásahom je možné narušiť činnosť systému tak, že sa počítač stane dočasne nefunkčným, alebo dôjde k nenávratnej strate dát.

Nasledujúce postupy sú priamo prevzaté z KB Microsoft prípadne iných materiálov a z dôvodu vylúčenia možných nepresností nie sú preložené do slovenčiny.

Write-behind cache:
Windows 2000

 • Log in as Administrator.
 • On the Properties windows, select the Hardware tab, select your drive (again..)
 • Click on the button named (again..) Properties.
 • Check the box "Disable write-behind caching for all drives"
 • Click on Apply. Then Click OK.
 • Then Reboot your computer.

Windows 2000 - Alternate instructions for later versions of 2000

 • Right click on My Computer
 • Select Properties
 • Select Hardware
 • Click on Device Manager
 • Expand Disk drives
 • Right click on the icon Properties
 • Disk Properties
 • There should not be a tick in the box, if there is, remove it.
 • Re-boot your computer.

Windows XP

 • Go to the Control Panel.
 • Select Administration Tools.
 • Select Computer Management
 • Select Device Manager, and expand the Disk drives item
 • Right-hand click on each Disk drive and select the Properties Option.
 • Goto the Policies Tab and ensure that the Enable write caching on the disk is disabled.
 • Press the OK.
 • Re-boot your computer.


Opportunistic locking
Workstation Service Entries
 • \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
 • UseOpportunisticLocking REG_DWORD 0 or 1
 • Default: 1 (true)
 • SET TO 0 !

Server Service Entries
 • \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 • EnableOplocks REG_DWORD 0 or 1
 • Default: 1 (true)
 • SET TO 0 !


System restore
Ensure that the Turn off System Restore check box in System properties is checked.
 • click Start
 • point to Settings
 • click Control Panel
 • double-click System.
 • In the System Properties dialog box, click the System Restore tab
 • Chceck System Restore chceck box at least for disks with application data.Links:
http://www.jacsoft.co.nz/Omnis/wbc.shtml
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;296264
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;812937&Product=winx
Ďalšie zaujímavé informácie k tejto téme sú na stránkach Data Access Worldwide, napr.
http://www.dataaccess.com/whitepapers/opportunlockingreadcaching.html#Disabling%20Opportunistic%20Locking%20on%20Windows%20Servers

Skúsenosti s novšími verziami systémov WINODWS z radu server edition však ukazujú, že uvedené kľúče v registroch vôbec nie sú definované (a ich manuálne doplnenie je samozrejme neúčinné). V týchto verziách sa súborový systém chová rovnako ako základné (default) nastavenie opísané pre verzie do W2000 (teda chybne), a zatiaľ nie je známy spôsob, ako danú chybu opraviť.
V takýchto prípadoch doporučujeme pre súborové služby využiť iné servery, ktoré poskytujú korektné súborové služby (napr. Linux, kde existuje relatívne lacné riešenie: HDD, ktorý má v sebe zabudovaný jednoúčelový počítač s OS Linux (SAMBA) s možnosťou konfigurovať niektoré parametre súborového systému. Sú to pevné disky radu Storagebird LAN2. Bližšie informácie sa dajú nájsť napríklad na adrese http://www.qcomp.sk/shopping/search.php?search=samba&x=1&y=5 .)