ČOHO sa týka vaša otázka?

V niektorých zostavách tlačených cez CPKPRINT sa niektoré riadky nevytlačia. Kde je chyba?

Popis problému:
Tento problém sa začal vyskytovať pri tlači s DOS verzií programov pomocou produktu CPKPRINT pri nových tlačiarňach HP inštalovaných do WINDOWS XP. Nové drivery pre tlačiarne umožňujú využívať skripty pre fonty, ale v driveroch je zrejme skrytá chyba, ktorá spôsobí, že pri niektorej kombinácii znakov (nezistili sme, ktoré sú to) sa daný riadok nevytlačí.
Riešenie:
Riešenie daného problému spočíva v tom, že pri tlači sa nevyužije možnosť použitia skriptov pre fonty. Štandardne (v distribuovaných reportoch pre CPKPRINT) je táto možnosť zakázaná, ale reinštaláciou driverov vo WINDOWS sa táto možnosť môže sama nastaviť. Preto je potrebné v takomto prípade preinštalovať CPKPRINT akuálnou verziou. Ak toto riešenie nepomôže, je potrebné použitie skriptov zakázať manuálne priamo v reportoch CPKPRINT. Táto operácia však môže byť komplikovanejšia a predpokladá základnú znalosť práce s reportami, preto by ju mal vykonať náš konzultant alebo iná znalá osoba.