ČOHO sa týka vaša otázka?

Prečo sa mi nezobrazí žiaden text z pomoci (Helpu) v aplikáciách radu Fenix?

Po aktualizácii systému WINDOWS nainštalovaním security update 896358, security update 840315 alebo Service Pack 1 k Windows server 2003 nastane problém v aplikácii Internet Explorer, ktorý spôsobí, že sa správne nemusí zobraziť obsah súborov s príponou CHM. Popis problému je na stránkach fy. Microsoft v Microsoft Knowledge Base 896054 (http://support.microsoft.com/kb/896054/ a vyžaduje manuálnu zmenu registrov.

V niektorých prípadoch sa podarilo problém vyriešiť tak, že súbor obsahujúci pomoc (help) s príponou CHM sa umiestni na lokálny disk (napr. C:) a správne sa nastaví hodnota parametra, ktorý popisuje cestu, na ktorej sa nachádza HELP.