ČOHO sa týka vaša otázka?

Aké sú systémové požiadavky na prevádzku programov z produktového radu Fenix?

Požiadavky na prevádzkové prostredie produktov radu FENIX vyplývajú zo skutočnosti, že na ich vývoj boli použité štandardné vývojové nástroje firmy Microsoft pre platformu WINDOWS. Aplikačná logika aplikácií je písaná v nástroji Visual FoxPro s využitím jeho natívneho databázového stroja. Na riadenie procesu inštalácií je použitá kombinácia WinRaR a VFP.

Prevádzkovanie aplikácií z radu FENIX je možné jedným z troch spôsobov: lokálne, sieťové a vzdialené.

Lokálne prevádzkovanie

je najjednoduchšou alternatívou, kedy všetko potrebné k prevádzke je nainštalované na jednom počítači. Vtedy sa vyžaduje iba správne nainštalovanie systému WINDOWS 2000 alebo vyššieho.
Nie je potrebné inštalovať ani registrovať žiadne pomocné procesy ani aplikácie. Potrebné je však, aby bolo umožnené dočasné nainštalovanie fontov. Ak toto nie je správcom počítača dovolené, je potrebné fonty nainštalovať trvalo.

Sieťové prevádzkovanie

Pri tomto type prevádzkovania sa na uloženie dát a programov využívajú súborové služby lubovoľného servera (WINDOWS, Linux, AS400, ...), ktoré je možné využívať z WINDOWS pracovnej stanice. Na serveri musia byť korektne realizované súborové služby vrátane služieb zamykania záznamov. Všetky procesy okrem súborových služieb ale bežia na pracovnej stanici.
Na serveri ani na pracovnej stanici nie je potrebné inštalovať ani registrovať žiadne pomocné procesy ani aplikácie. Potrebné je však, aby bolo na pracovnej stanici umožnené dočasné nainštalovanie fontov. Ak toto nie je správcom počítača dovolené, je potrebné fonty nainštalovať trvalo.

Vzdialené prevádzkovanie

Pri tomto type prevádzkovania sa na uloženie dát a programov ako aj na ich beh využívajú všetky prostriedky task servera, ktorý musí byť niektorým z WINDOWS-server edition (WSE 2000 alebo WSE 2003). Všetky procesy v tomto type prevádzkovania bežia na task serveri okrem procesov pre zobrazenie výsledkov a prebratie vstupov z klavesnice a myši. Tie bežia na klientskom počítači.
Ako pracovná stanica (klientský počítač) sa môže použiť ľubovoľný počítač, ktorý je schopný plniť funkciu klienta pre Windows terminal services, alebo remote desktop cez CISCO VPN tunel, Citrix Metaframe client alebo iným podobným spôsobom.
Na serveri ani na pracovnej stanici nie je potrebné inštalovať ani registrovať žiadne pomocné procesy ani aplikácie. Potrebné je však, aby bolo na serveri umožnené dočasné nainštalovanie fontov. Ak toto nie je správcom servera dovolené, je potrebné fonty nainštalovať trvalo.

Známe problémy:

Fonty
Programy radu FENIX automaticky pri štarte vykonávajú dočasnú inštaláciu fontov potrebných pre správne zobrazovanie textov a výsledkov. Ak nie sú pre užívateľa nastavené v systéme WINDOWS dostatočné oprávnenia, tak sa fonty nenainštalujú a texty sú zobrazované s nesprávnou diakritikou. Vtedy je potrebné nainštalovať všetky potrebné fonty trvalo. To sa ale spravidla robí pod administrátorským heslom.
Ak sa používa tlač cez sieťovú tlačiareň alebo ce tlačiareň iného počítača, tak na týchto počítačoch (alebo serveri) je potrebné nainštalovať natrvalo potrebné fonty.
Potrebné fonty je možné prebrať zo stránky www.compeko.sk v sekcii download / Nástroje.

Zaregistrovaná iná verzia VFP
Ak je v prostredí WINDOWS XP zaregistrovaná pre potreby inej aplikácie niektorá iná verzia RunTime modulu VFP, tak pri pokuse o spustenie produktu z radu FENIX môže dôsť ku chybe typu

Nepodarilo sa lokalizovať dynamickú knižnicu VFPRT9.0

V takom prípade je potrebné zaregistrovanú verziu VFP odregistrovať (ručným zásahom do registrov). Ak je potrebné prevádzkovať aj takúto cudziu aplikáciu, požiadjte jej tvorcu o úpravu, ktorá nevyžaduje registráciu VFP.
Uvedený problém sa v systémoch WINDOWS 2000 a starších neobjaví.