ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako nastaviť Windows NT/2000/XP, aby správne bežali podsystémy EIS?

1. V súbore CONFIG.NT v adresári WINDOWS\SYSTEM32 treba doplniť riadok FILES=200, prípadne ak je v tomto súbore parameter FILES už zadaný, upraviť jeho hodnotu na minimálne 200.

2. Ak systém prideľovania pamäti vo WINDOWS prideľuje procesu zbytočne veľa pamäti (štandard WIN XP je prideliť maximum), tak je pre výrazné zrýchlenie aplikácie potrebné obmedziť veľkosť prideľovanej pamäti v konfiguračnom súbore aplikácie (napr. CONFIG.UCT) v adresári \FOXMD alebo \BAT prípadne inde (podľa inštalácie) a to doplnením riadku

MEMLIMIT=1,4096,16384

na ľubovoľné miesto daného súboru.

3. Vo Vlastnostiach (Properties) štartovacej ikony každého podsystému v časti Nastavenia (Options) treba zmeniť parameter Režim obrazovky (Diplay options) na Na celú obrazovku (Full screen).

4. Taktiež treba v časti Vlastnosti okna (Layout) zmeniť parameter Screen buffer size - Height na hodnotu 25.