ČOHO sa týka vaša otázka?

Čo treba spraviť, aby som mohol používať diakritiku v produktoch radu EIS(DOS)?

Pre obsluhu diakritiky je v naších produktoch radu EIS(platforma DOS) zabudovaná interná podpora pre zobrazovanie znakov s diakritickými znamienkami na monitoroch EGA a VGA a tiež podpora pre ovládanie klávesnice. Aby sa táto podpora aktivovala, je potrebné v parametroch do parametra "Nastavenie národného prostredia" zadať hodnotu 1,2 alebo 3. Klávesnica potom môže pracovať ako americká alebo slovenská. Prepínanie medzi týmito režimami vykonáme týmito kombináciami klávesov:
  • CTRL+ALT+F1 - pôvodná (americká) klávesnica
  • CTRL+ALT+F2 - slovenská klávesnica QWERTZ
  • CTRL+ALT+F3 - slovenská klávesnica QWERTY