ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako mám prejsť z DOS verzie MZD do WINDOWS verzie?


Pre prechod z platformy DOS do platformy WINDOWS v podsystéme MZDY bola zvolená špeciálna technológia postupného prechodu. Dôvodom je veľké množstvo individuálnych doplnkov v platforme DOS, ktoré aj po prechode do platformy WINDOWS musia zostať funkčné. Princípom prechodu teda bude taký spôsob inštalácie, ktorý zabezpečí, že súčasná verzia zostane bezo zmien funkčná a "iba" sa pridá plne funkčná WINDOWS verzia pracujúca s tými istými dátami, ako súčasná DOS verzia.
Ako na to ...
Nasledujúci popis je vhodný pre relatívne malé dáta, avšak je veľmi bezpečný z pohľadu zachovania dát i v prípade, že inštaláciu a prechod do prostredia WINDOWS nezvládneme správne hneď na prvý krát. Celý proces je možné opakovať dovtedy, kým nedosiahneme želaný výsledok, pričom "staré" dáta (z verzie DOS) zostávajú archivované.
Pred vlastnou inštaláciou WIN verzie si zistíme, kde sa nachádzajú dáta aktuálnej verzie podsystému MZDY(v príklade to bude adresár U:\CPK\MZD\DATA999; pričom 999 predstavuje licenčné číslo užívateľa; ak je dlhšie, tak jeho posledné trojčíslie.)
Pri inštaláciu WIN verzie budeme postupovať podľa nasledujúcich krokov:
 • Celý dátový adresár U:\CPK\MZD\DATA999 prekopírujeme do adresára U:\CPK\MZD\DATA999.DOS.
 • Spustíme vlastnú inštaláciu podsystému MZD z radu FENIX (z internetu alebo z CD)
 • Z rôznych typov inštalácií zvolíme "Voliteľnú inštaláciu"
 • základné inštalačné adresáre (priečinky) vyplníme takto:
  • priečinok pre programy a dáta: U:\CPK\MZD
  • priečinok pre spoločné definičné súbory EIS COMPEKO: U:\CPK\MZD\CPKDSINF
 • Skontrolujeme a prípadne upravíme nastavenie parametrov (hlavne nastavenie jednotlivých ciest (adresárov); najmä adresár pre spoločné číselníky)
 • Dokončíme inštaláciu
 • --------------------
 • Naštartujeme program MZD (pomocou ikony, ktorá sa počas inštalácie vytvorila na ploche alebo vo vybranom adresári)
 • Pri prvom štarte programu použijeme iniciálne prihlasovacie meno Test a heslo 99999999
 • V heslách zapíšeme mená a heslá všetkých pracovníkov, ktorí budú s programom MZDY pracovať a nastavíme ich oprávnenia (nezabudnime vytvoriť aspoň jedno heslo pre správcu systému, ktorý má všetko povolené) a zrušíme iniciálne prihlasovacie meno Test.
 • V servisných činnostiach zvolíme voľbu "Identifikácia operátora" a prihlásime sa ako správca systému.
 • Preveríme správnosť nastavenia všetkých parametrov
 • Preveríme správnosť nastavenia definičných číselníkov PS MZDY (najmä kalendáre, parametre štandardných zostáv)
 • V parametroch štandardných zostáv si v parametroch pre výplatnú pásku vyberieme typ výplatnej pásky
 • Ukončíme prácu v programe MZD

Tým sme vykonali čiastočný prechod do WIN prostredia s tým, že môžme využívať všetky funkcie WINDOWS aj DOS verzie. Niektoré funkcie v DOS verzii však budú od tohoto momentu blokované, lebo je možné ich vykonávať už iba vo WINDOWS verzii (napr. uzávierky)

V komplikovanejšom prevádzkovom prostredí (napr. pre spracovateľov miezd, účtovné firmy, inštalácie s viacerými licenciami, ...) však doporučujeme, aby ste na inštaláciu WINDOWS verzie programu MZDY využili služby našich skúsených konzultantov.

Pri reinštalácii s novým inštalačným kľúčom je potrebné dočasne reinštalovať obe verzie (DOS aj WIDNOWS). Pre obe verzie platí ten istý inštalačný kľúč. Pri reinštaláciách v rámci roka stačí reinštalovať WINDOWS verziu, do ktorej budú zapracovávané všetky nové zmeny aj doplnky. Potreba reinštalovať obe verzie sa ukončí úplným prevedením všetkých funkcií programu do WIN verzie.