ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako mám najjednoduchšie prejsť z DOS verzie UCT do WINDOWS verzie?


Nasledujúci popis je vhodný pre relatívne malé dáta, avšak je veľmi bezpečný z pohľadu zachovania dát i v prípade, že inštaláciu a prechod do prostredia WINDOWS nezvládneme správne hneď na prvý krát. Celý proces je možné opakovať dovtedy, kým nedosiahneme želaný výsledok, pričom "staré" dáta (z verzie DOS) zostávajú nezmenené.
Pred vlastnou inštaláciou WIND verzie sa rozhodneme, na ktorý disk budeme novú verziu inštalovať (v príklade to bude disk Z:). Štandardnú inštaláciu vykonáme do adresára Z:\FENIX.
Pri inštaláciu WIN verzie budeme postupovať podľa nasledujúcich krokov:
 • Celý dátový adresár UCT z DOS verzie prekopírujeme do adresára Z:\FENIX\UCT\DATA999, kde 999 predstavuje licenčné číslo užívateľa (ak je dlhšie, tak jeho posledné trojčíslie).
 • Ak nebudeme naďalej prevádzkovať iné DOS aplikácie, tak prekopírujeme aj adresár so spoločnými číselníkmi do adresára Z:\FENIX\CIS999.
 • Spustíme vlastnú inštaláciu podsystému UCT z radu FENIX (z internetu alebo z CD)
 • Z rôznych typov inštalácií zvolíme "Volieľnú inštaláciu"
 • základné inštalačné adresáre (priečinky) vyplníme podľa toho, na ktorý disk chceme inštaláciu vykonať; napr.:
  • priečinok pre programy a dáta: Z:\FENIX\UCT
  • priečinok pre spoločné definičné súbory EIS COMPEKO: Z:\FENIX\CPKDSINF
 • Skontrolujeme a prípadne upravíme nastavenie parametrov (hlavne nastavenie jednotlivých ciest (adresárov); najmä adresár pre spoločné číselníky a adresár pre vlastné dáta UCT)
 • Na otázku "Požaduje sa režim súčasnej práce DOS a WIN?" odpovieme NIE
 • Na otázku "Skonvertujem dáta DOS verzie do prostredia WIN?" odpovieme NIE
 • Dokončíme inštaláciu
 • --------------------
 • Naštartujeme program UCT (pomocou ikony, ktorá sa počas inštalácie vytvorila na ploche alebo vo vybranom adresári)
 • Na otázku "Skonvertujem dáta DOS verzie do prostredia WIN?" odpovieme NIE
 • Vyplníme číselník "Druhy dokladov" (vo voľbe Číselníky / Spoločné číselníky / Druhy dokladov )
 • Spustíme konverziu dát (vo voľbe Servis / Nástroje / Konverzia DOS -> WIN )
 • Ukončíme prácu v programe UCT

Tým sme vykonali prechod do WIN prostredia s konverziou všetkých prístupných dát a môžme riadne pracovať vo WINDOWS verzii programu UCT.
DOS verzia zostáva pri tomto postupe neporušená, (t.j. je možné ju naďalej riadne spustiť), avšak už v nej nebudeme vidieť nové dáta, ktoré sa budú účtovať vo WINDOWS verzii.