ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako mám prebrať výpisy z GEMINI 5 do programov COMPEKO?

V programe GEMNI 5 je preberanie súborov obsahujúcich výpis z účtu v elektronickej forme oproti predchádzajúcim verziám GEMINI úplne zmenené a pracovníci banky spravidla nevedia dať uspokojujúcu odpoveď na uvedenú otázku. Preto prezentujeme jeden z možných postupov:
Najprv si zobrazíme privátne dokumenty


Potom si vyberieme súbor, ktorý chceme exportovať


Na tomto súbore vykonáme dvojklik ľavým tlačidlom myši a objaví sa dialóg, z ktorého vyberieme "Export"


... potom sa objaví dialógové okno na výber adresára, kam sa má zvolený súbor exportovať.


Týmto postupom je možné vždy exportovať iba jeden súbor. Hromadný export nie je programom GEMINI 5 podporovaný. Rovnako, ako v predchádzajúcich verziách, je potrebné, aby príslušný privátny súbor, ktorý banka vytvorí, bol v clearingovom formáte. O to treba banku požiadať. (zmena formátu privátneho súboru je bez poplatku).