Užitočné prezentácie a nápady

V tomto príspevku sú na jednom mieste sústredené linky k zaujímavým prezentáciám, radám, informáciám a tabuľkácm, ktoré Vám môžu pomôcť pri používaní programov FENIX / Compeko. čítať viac >

DPH od júla 2024.

V tomto príspevku sú stručné predbežné informácie ku zmenám v DPH účinným od 1.7.2024 a od 1.1.2025 v súvislosti s používaním programov FENIX / Compeko. čítať viac >

MZDY v roku 2024.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré priebežne vznikajú v roku 2024 v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd a často sa na ne pýtate v súvislosti s realizáciou v programe MZDY / FENIX /Compeko. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2024

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2023
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO/FENIX čítať viac >

MZDY-úľava "Potravinári" od 2023/08

Od augusta 2023 do januára 2024 si môžu vybrané subjekty (zamestnávatelia - potravinári) uplatniť špeciálnu odvodovú úľavu. Ak môžte túto úľavu využiť, tu nájdete popis, ako Vám v tom program MZDY pomôže. čítať viac >

MZDY v roku 2023.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré priebežne vznikajú v roku 2023 v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd a často sa na ne pýtate v súvislosti s realizáciou v programe MZDY / FENIX /Compeko. čítať viac >

*** Webinár - RLFO v23 ***

Veľmi aktuálnou témou týchto dní pre mzdárov je zmena obsahu a štruktúry RLFO od 14.12.2022 z dôvodu zavedenia OOP od 1.1.2023 a povinnosti poskytovať "Analytické údaje". Viac sa o príslušných legislatívnych zmenách ako aj o programových úpravách a doporučených postupoch dozviete na Webinári RLFO-22. čítať viac >

MZDY - RLFO a iné zmeny v decembri 2022.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré v programe MZDY priamo súvisia so zmenou štruktúry a obsahu RLFO z dôvodu zavedenia OOP a ďalších zmien súvisiacich s prechodom do roku 2023 v oblasti sociálneho poistenia. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2023

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2022
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

Zaokrúhľovanie nákupov od 1.7.2022

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré v programe ODBYT priamo súvisia so zmenou v zákone o cenách, ktorá je účinná k 1.7.2022 čítať viac >

MZDY - KURZARBEIT od marca 2022.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré v programe MZDY priamo súvisia so zavedením zákona o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) s účinnosťou od 1.3.2022. čítať viac >

MZDY v roku 2022.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré priebežne vznikajú v roku 2022 v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd a často sa na ne pýtate v súvislosti s realizáciou v programe MZDY / FENIX /Compeko. čítať viac >

ERROR pri odosielaní EVP, faktúr, ...

V prípade využívania SMTP servera Globtel (doteraz zdarma) mohol v ostatnom mesiaci nastať problém pri odosielaní EVP, faktúr a iných dokumentov. Čo sa stalo? Čo sa s tým dá robit? čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2022

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2021
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

MZDY-stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa menia pravidlá oslobodenia od dane pri zabezpečovaní stravy zamestnancom a zjednocujú sa finančne rôzne spôsoby zabezpečenia stravy. Ťažiskovou témou je však naďalej finančný príspevok na stravovanie a postup, ktorým sa na tieto nové podmienky môžme pripraviť. čítať viac >

Oznámenie bankových účtov platiteľmi DPH

Platitelia DPH majú povinnosť do 30.11.2021 oznámiť svoje bankové účty. čítať viac >

eDane - Nová verzia

Podľa oznámenia FSSR je k dispozícii nová verzia programu eDane. Aktuálnu verziu je možné na podania použiť iba do 1.10.2021. čítať viac >

Obedy zadarmo alebo daňový bonus?

Podľa novely zákona o dotáciach bude od septembra 2021 potrebné rozhodnúť sa, či bude zamestnanec uplatňovať na dieťa daňový bonus, alebo či si uplatní príspevok na stravu dieťaťa. čítať viac >

MZDY od júla 2021.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosťou od 1.7.2021 a spôsob ich zapracovania do programu MZDY FENIX Compeko (Živ. minimum). čítať viac >

OČR od 1.4.2021 - 14 dní

Od 1.4.2021 vstúpila do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa predlžuje "platená OČR" na 14 dní. čítať viac >

TREXIMA: nový číselník SK ISCO 08

Od 1.1.2021 vstúpila do účinnosti novela zákona, ktorá definuje nový číselník pracovných pozícií SK ISCO 08. Ten je potrebný pri tvorbe výkazov TREXIMA. čítať viac >

MZDY od 1.3.2021 - stravovanie zamestnancov

Od 1.3.2021 vstúpila do účinnosti novela zákonníka práce. Na webinári ste sa mohli dozvedieť, čo prináša. Ťažiskovou témou je však naďalej finančný príspevok na stravovanie vrátane kompletného návodu, ako sa touto novinkou vysporiadať v programe MZDY. čítať viac >

MZDY od januára 2021.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosťou od 1.1.2021 a často sa na ne pýtate v súvislosti s realizáciou v programe MZDY / FENIX /Compeko. čítať viac >

DPH od januára 2021.

V tomto príspevku sú stručné predbežné informácie ku zmenám v DPH účinným od 1.1.2021 v súvislosti s používaním programov FENIX / Compeko. čítať viac >

Sociálna poisťovňa - IČPV / RLFO

V tomto príspevku sa nachádza stručný popis aktuálnych zmien v podávaní RLFO a o zavedení nového identifikátora IČPV. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2021

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2020
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

KORONAVÍRUS

V tomto príspevku sa nachádza popis opatrení, aktualizácií a iných aktivít v súvislosti s pandémiou KORONA. čítať viac >

DPH od januára 2020.

V tomto príspevku sú stručné predbežné informácie ku zmenám v DPH účinným od 1.1.2020 v súvislosti s používaním programov FENIX / Compeko. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2020

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2019
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

eKASA z FENIXu - realita od novembra 2019

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.7.2019 a spôsob ich zapracovania do programu MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od júla 2019.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.7.2019 a spôsob ich zapracovania do programu MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od mája 2019.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.5.2019 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od apríla 2019.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.4.2019 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2019

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2018
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

Konala sa Konferencia

Dňa 27.11.2018 sa konala Konferencia, na ktorej firmy Compeko a Compekon predstavili účastníkom novú generáciu podnikového informačného systému na báze EIS FENIX v prostredí MS SQL. čítať viac >

MZDY od júla 2018.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.7.2018 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

MZDY od mája 2018.

V tomto príspevku sú popísané zmeny, ktoré nastali v legislatíve upravujúcej spracovanie miezd s účinnosžou od 1.5.2018 a spôsob ich riešenia v programe MZDY FENIX Compeko. čítať viac >

Informácia o podpore pre splnenie požiadaviek GDPR v programoch Fenix Compeko

Na tomto mieste nájdete informáciu o operáciách a postupoch v programoch FENIX Compeko, ktoré sú určené na priamu podporu procesov vyžadovaných nariadením GDPR a zákonom 18/2018. čítať viac >

Uskutočnil sa seminár GDPR

Ochrana osobných údajov v intenciách GDPR
následné zmeny v programoch FENIX COMPEKO čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2018

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2017
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2017

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2016
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

KV DPH od 1.4.2016

Podľa novely zákona o DPH dochádza s platnosťou od 1.4.2016 ku zmene obsahu aj štruktúry KVDPH. FSSR zverejnila 19.4.2016 novú štruktúru XML súboru a vydala nové poučenie na zostavenie KV DPH. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2016

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2015
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

--- SEPA end day 1.2.2016 ---

Banky prechádzajú výlučne na SEPA systém, my ideme tiež Stiahnite si aktualizácie pre Fénix a pracujte pohodlne ďalej čítať viac >

Podpora pre Cash Flow režim DPH od 1.1.2016

Novela zákona o DPH okrem iných zmien zavádza aj nový daňový režim vo forme osobitnej úpravy zdaňovania na základe prijatej platby. Základné pravidlá pre uplatňovanie tohto režimu sú v §68d zákona o DPH. čítať viac >

QR kódy vo FENIXe

QR (Quick Response) kódy všeobecne slúžia na kódované zapísanie a následné prečítanie väčšieho množstva informáci s použitím špecializovaných technických prostriedkov. čítať viac >

Mzdy - spracovanie agendy stravných lístkov

V programe je výrazne inovovaná evidencia stravných lístkov. Pre výpočet základného nároku na stavné lístky, korekciu užívateľskú ako aj korekciu na základe neprítomnosti a následnú evidenciu po mesiacoch bol doplnený nový samostatný súbor. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2015

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2014
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >