KV DPH od 1.4.2016

Podľa novely zákona o DPH dochádza s platnosťou od 1.4.2016 ku zmene obsahu aj štruktúry KVDPH. FSSR zverejnila 19.4.2016 novú štruktúru XML súboru a vydala nové poučenie na zostavenie KV DPH. Podľa tohoto poučenia dochádza ku zmene obsahu a štruktúry oddielu B3, ktorý sa mení na oddiel B-3.1 a B-3.2.
Oddiel B-3.1 je zhodný s oddielom B-3 KV DPH platného do 1.4.2016 a vypĺňa sa vtedy, ak súšet daní v oddieli B-3 nedosiahne 3000,00 Eur.
Oddiel B-3.2 sa vypĺňa vtedy, ak súčet daní v oddieli B-3 je 3000,00 Eur a viac, a predsatvuje súčet základov daní, daní a odpočítaných daní podľa jednotlivých dodávateľov.
Ostatné časti KV DPH sú nezmenené (okrem technických údajov v záhlaví XML súboru).

Nový obsah oddielu B3 je potrebné uplatniť prvýkrát pri podávani KV DPH za mesiac apríl 2016 (najskôr 1.5.2016), alebo za 2. štvrťrok 2016 (najskôr 1.7.2016)
Aktualizované 24.4.2016 10:15:25